altruiści

Coraz więcej badań naukowych zdaje się potwierdzać, że pomaganie innym może być jedną z przyczyn dłuższego życia. Projekty badawcze poświęcone temu zagadnieniu w różnych krajach, zdają się potwierdzać, że altruiści częściej cieszą się dobrym zdrowiem i statystycznie żyją dłużej.

Co na to naukowcy?

Jednym z naukowców, który podjął ten temat był już w 2005 roku Stephen G Post, który w swoich badaniach, podsumowanych artykułem Altuism, happiness and health: it’s good to be good, opublikowanym w International Journal of Behavioral Medicine,wykazywał, iż altruistyczne emocje i zachowania wiążą się z lepszym samopoczuciem, zdrowiem i długowiecznością. W artykule przedstawiono podsumowanie i ocenę istniejących danych dotyczących altruizmu i jego związku ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Stephen G Post twierdzi, że istnieje silna korelacja między dobrym samopoczuciem, szczęściem, zdrowiem i długowiecznością ludzi, którzy są emocjonalnym i fizycznym wsparciem dla innych, o ile nie czują się przytłoczeni podejmowanymi zadaniami związanymi z pomaganiem.

Uniwersytety przodują w badaniach

W innym projekcie badawczym, naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei, australijskiego Uniwersytetu Edith Cowan, Uniwersytetu Australii Zachodniej, Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Instytutu Maxa Plancka w artykule podsumowującym stwierdzają, iż osoby starsze, które wspierają innych, same pozytywnie wspierają swoje organizmy w drodze do długowieczności. W swojej pracy Zespół badaczy prowadził badania nad osobami starszymi, opiekującymi się wnuczętami. Badacze argumentowali, że dziadkowie, którzy opiekują się wnukami średnio żyją dłużej od tych, którzy tego nie robią. Wnioski naukowców oparte są na badaniach, które przeprowadzili poddając analizie ponad 500 osób w wieku między 70, a 103 rokiem życia. W odróżnieniu od innych prowadzonych badań, do analizie w projekcie poddano tylko te osoby, które okolicznościowo zapewniały opiekę nad najmłodszymi, a także te, które same nie miały dzieci ani wnucząt, lecz poświęcały się opiece nad innymi poprzez prace społeczne lub podejmując działania. W celach porównawczych do badań włączono także osoby, które w żaden sposób nie pomagały innym. Wyniki opisane przez badaczy w artykule pt. Caregiving within and beyond the family is associated with lower mortality for the caregiver: A prospective study opublikowanym wEvolution of Human Behaviour w maju 2017 roku sugerują, że sprawowanie opieki nad innymi w sposób, który nie powoduje nadmiernego i przedłużającego się stresu, może mieć pozytywny wpływ na jakość oraz długość życia. Połowa osób, która opiekowała się wnukami, nadal żyła około dziesięciu lat po pierwszym badaniu, które przeprowadzono w 1990 roku. Podobnie dane kształtowały się w przypadku osób, które nie miały nigdy dzieci czy wnuków, ale wspierały innych. Z kolei w grupie osób, która nie zajmowała się pomocą w jakiejkolwiek formie, 50% osób zmarło w ciągu pięciu lat po pierwszym badaniu.

Pomaganie dobrze na nas wpływa?

To tylko dwa przykłady publikacji na przestrzeni ostatnich lat spośród wielu, które skłaniają ku stwierdzeniu, iż postawy związane z niesieniem pomocy innym w sposób mądry i nienadwyrężający własnych możliwości, przekładają się korzystnie na zdrowie, jakość i długość życia. Spełnianie dobrych uczynków i pomoc świadczona wobec innych daje satysfakcję, a także poczucie bycia potrzebnym. Wpływa zatem korzystnie na zdrowie psychiczne. Pomoc innym uruchamia także wydzielanie hormonów szczęścia, które pozytywnie wpływają na nastrój. Skutecznie łagodzą także skutki stresu. Większa odczuwalna radość życia i komfort psychiczny, sprzyjają z kolei utrzymaniu dobrej kondycji całego organizmu i niejako pobudzają apetyt do życia. Możemy więc stwierdzić, że altruiści faktycznie mają większe szanse na dłuższe życie.

Co jeszcze korzystnie wpływa na nasze zdrowie? Napoje! Przeczytacie o nich TUTAJ.

Zapraszamy także na naszego Facebook’a!