Różnica pomiędzy ADHD i ADD nie jest wcale oczywista. Zaburzenia tego typu są stosunkowo od niedawna diagnozowane. W ostatnich dekadach te dolegliwości stały się dość powszechne, a potrafią być też bardzo dokuczliwe. Zdrowo wiedzieć, jaka jest między nimi różnica i czym właściwie charakteryzuje się ADHD, a czym ADD.

Zacznijmy od definicji.

Czym jest ADHD?

Jest to zespół kinetyczny, nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi. Nazwa pochodzi z angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Zaburzenie to objawia się zazwyczaj w przeciągu pierwszych 5 lat życia. Objawy można podzielić na 3 kategorie: związane z ruchem, związane ze sferą poznawczą oraz sferą emocjonalną.

W sferze ruchowej najczęściej objawia się poprzez trudności z usiedzeniem w miejscu, wzmożone ruchy kończyn (niekontrolowane poruszanie palcami u rąk, wiercenie się na krześle, bawienie się rzeczami w zasięgu ręki, tiki nerwowe), problemy z zasypianiem, nadmierna aktywność, trudność z kończeniem rozpoczętych zdań.

W sferze poznawczej najczęściej występuje brak koncentracji, rozbieżność myśli, pochopność czynów, udzielanie odpowiedzi bez namysłu, często problemy z artykulacją, w pisaniu i czytaniu (często ADHD towarzyszy dysleksja i dysgrafia).

W sferze emocjonalnej można zauważyć impulsywność zachowań, dużą wrażliwością emocjonalną, problem w relacjach społecznych, trudność w akceptowaniu porażek, dążenie do dominowania w grupie.

Czym jest ADD?

To zaburzenie zostało nazwane jeszcze przed ADHD, pochodzi z angielskiego Attention Deficit Disorder. Dotyczy głównie trudności ze skupieniem uwagi. Niekoniecznie muszą towarzyszyć temu wszystkie objawy, co przy ADHD (nadpobudliwość, ruchliwość, impulsywność, zaburzenia zachowania).

Zazwyczaj osoby cierpiące na ADD mają trudności z zakończeniem rozpoczętych zadań, z aktywnym słuchaniem innych, mogą mieć także problem z zarządzaniem czasem czy z planowaniem działań. Często wykonywane działania są wydłużone, bardzo łatwo się rozpraszają i dekoncentrują, są rozkojarzone i bujają w obłokach.

Jaka jest różnica między ADHD, a ADD?

ADD jest węższym pojęciem od ADHD. Przy ADHD występuje znacznie więcej objawów niż przy podtypie tego zaburzenia, czyli ADD. U osób cierpiących na podtyp nie musi występować nadruchliwość, nadmierna emocjonalność czy impulsywność.

ADHD możemy podzielić na typy:

typ z przewagą nadruchliwości i impulsywności,
typ z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi (czyli ADD),
typ mieszany – nadruchliwości, impulsywności i zaburzenia uwagi.
Dlatego ADHD może zawierać pełne spektrum objawów tak, jak w przypadku typu mieszanego. Jednak osoby nadpobudliwe lub mające zaburzenia koncentracji (ADD) kwalifikują się do innego, bardziej łagodnego typu ADHD.